Current versions / previous versions

KIMO Different versions

Current version Previous version
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1AM/T230 LEKTROMIK® 1K1-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1SM2/T230 KIMODUL® 1DMA-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1SM2/T400-16 SoftCompact® 1.1SM2X/T400-16
and
LEKTROMIK® 1KK1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2AM/T400-16 LEKTROMIK® 2K1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM/S230-16 LEKTROMIK® 2K2-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM2/T400-16 KIMODUL® 2DMA-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM2/T400-S03-16 KIMODUL® 2DMA-14-S03
KIMO SoftCompact SoftCompact® 3.0AM/T230-16 LEKTROMIK® 3K1-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 3.0SM2/T230-16 KIMODUL® 3DMA-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5AM/T400-16 LEKTROMIK® 5K1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5SM2/T400-16 KIMODUL® 5DMA-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5SM2/T400-S03-16 KIMODUL® 5DMA-14-S03
KIMO GISIDIG discontinued GISIDIG®

Current version Previous version
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1AM/T230 LEKTROMIK® 1K1-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1SM2/T230 KIMODUL® 1DMA-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 1.1SM2/T400-16 SoftCompact® 1.1SM2X/T400-16
and
LEKTROMIK® 1KK1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2AM/T400-16 LEKTROMIK® 2K1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM/S230-16 LEKTROMIK® 2K2-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM2/T400-16 KIMODUL® 2DMA-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 2.2SM2/T400-S03-16 KIMODUL® 2DMA-14-S03
KIMO SoftCompact SoftCompact® 3.0AM/T230-16 LEKTROMIK® 3K1-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 3.0SM2/T230-16 KIMODUL® 3DMA-14/230
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5AM/T400-16 LEKTROMIK® 5K1-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5SM2/T400-16 KIMODUL® 5DMA-14
KIMO SoftCompact SoftCompact® 5.5SM2/T400-S03-16 KIMODUL® 5DMA-14-S03
KIMO GISIDIG discontinued GISIDIG®